บริการด้านพนักงานขับรถ

ลักษณะการให้บริการ

 • คัดเลือกคุณสมบัติพนักงานขับรถตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบประวัติการทำงาน และประวัติอาชญากรรม
 • คัดสรรพนักงานขับรถด้วยระบบที่มีคุณภาพทดสอบสายตา ทักษะการขับขี่ ความรู้เรื่องเส้นทางและเครื่องยนต์ และความสามารถด้านภาษา
 • ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการคัดเลือก โดยส่งสัมภาษณ์ก่อนเริ่มงาน
 • จัดทีมประสานงานดูแลตลอดทั้งสัญญา
 • จัดส่งพนักงานทดแทนเมื่อพนักงานขาดหรือลา
 • จัดฝึกอบรมพนักงานหลักสูตร The Best Driver อบรมการบริการด้วยใจ กฎหมายจราจร การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถ
 • ทำงานอย่างที่ปรึกษา ดูแล ใส่ใจไม่ละทิ้งปัญหา จัดให้มีเจ้าหน้าที่ Customer Services รับข้อร้องเรียนและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เรามีพนักงานทดแทนประจำสำนักงานเพื่อให้ลูกค้ามีพนักงานทำงานตลอดเวลา
 • มีระบบคัดเลือกพนักงาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าลูกค้าจะได้รับพนักงานที่มีคุณภาพ มีทักษะการขับรถที่ถูกต้อง มีความรู้เรื่องเส้นทาง เครื่องยนต์ กฎจราจร และมารยาทการบริการเพื่อพร้อมในการปฏิบัติงาน
 • พนักงานที่เข้ามาจะได้รับการตรวจประวัติอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเช็คประวัติที่ดีให้กับลูกค้า