บริการพนักงานแนะนำสินค้า

ลักษณะการให้บริการ

  1. พนักงานขายหรือแนะนำสินค้า (งานประจำ)

เป็นการบริการในรูปแบบของการสนับสนุนงานให้กับลูกค้าทางด้านกำลังคน ข้อมูล การแนะนำบริการและสินค้า หรือเป็นการบริการโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นการจ้างแบบระยะยาวหรือจ้างแบบต่อเนื่องเรื่อยๆ แบบปีต่อปี ลักษณะการให้บริการแบบนี้ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการพนักงานประจำ เพื่อโปรโมทสินค้าและดูแลชั้นวางสินค้า ให้มีสินค้าเติมเต็มตลอด

  1. พนักงานเชียร์ขายสินค้า (Part – Time)

เป็นลักษณะการให้บริการในรูปแบบการใหเบริการเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย หรือช่วยเสริมพนักงานประจำในช่วงที่มีโปรโมชั่น หรือช่วงเทศกาล เช่น พนักงานเชียร์ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า 3 วันต่อสัปดาห์ หรือ ช่วงวันหยุดต่างๆ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ลดต้นทุนในการจ้าง แต่สามารถกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้าได้ในกรณีที่จ้างพนักงานเป็นแบบ Part – Time
  • ได้พนักงานที่มีทักษะด้านการขายพร้อมทำงานทันที
  • ลดขั้นตอนการติดต่อเรื่องการส่งอบรมและส่งตัวพนักงานเข้าประจำพื้นที่ขายของห้างสรรพสินค้า